Χρήστος Λιονής

Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης

09 Δεκ Χρήστος Λιονής

Lionis_300

Ο Χρήστος Λιονής είναι Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και διατηρεί τη θέση του Διευθυντού της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής στο Τμήμα Ιατρικής και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Στο εξωτερικό διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Έρευνας στη Γενικής Ιατρική, ενώ συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια πολλών Ευρωπαϊκών Δικτύων. Τον Μάιο του 2009 έλαβε μια σημαντική διάκριση από το Βασιλικό Κολλέγιο Γενικών Ιατρών. Ερευνητικές του προτάσεις έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι Διευθυντής Σύνταξης δύο διεθνών ηλεκτρονικών περιοδικών και Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης σ’ ένα άλλο και Συν-διευθυντής σύνταξης σε ένα άλλο διεθνές περιοδικό καθώς και μέλος συντακτικών επιτροπών αρκετών διεθνών, Ευρωπαϊκών και Ελληνικών περιοδικών. Έχει δημοσιεύσει περί τα 253 άρθρα σε ξενόγλωσσα περιοδικά που παρουσιάζονται στο PubMed και περισσότερα από 85 σε Ελληνικά περιοδικά με σύστημα κριτών.