Το παρόν και το μέλλον των μεταρρυθμίσεων στο χώρο της υγείας

Χρυσόστομος Γούναρης

10 Φεβ Το παρόν και το μέλλον των μεταρρυθμίσεων στο χώρο της υγείας

Χρυσόστομος Γούναρης

Το παρόν και το μέλλον των μεταρρυθμίσεων στο χώρο της υγείας

Στρογγυλή τράπεζα: Αποτίμηση των μεταρρυθμίσεων στην υγεία 2010-2014