Χρυσόστομος Γούναρης

Υποδιοικητής, 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, Επικεφαλής της Πρωτοβουλίας «Υγεία εν Δράσει»

17 Δεκ Χρυσόστομος Γούναρης

Gounaris_300

O Δρ Χρυσόστομος Γούναρης είναι επικεφαλής της Πρωτοβουλίας «Υγεία εν Δράσει», Συντονιστής του Προγράμματος Υποστήριξης των μεταρρυθμίσεων τομέα υγείας 2013-2015 στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Υγεία εν Δράσει» και Υποδιοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής. Κατέχει πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού από το Πολυτεχνείο της Πάτρας με εξειδίκευση στην επιχειρησιακή έρευνα και στην οργάνωση παραγωγής, μεταπτυχιακό τίτλο πάνω στην Επιχειρησιακή Έρευνα και τη Διοικητική Επιστήμη από το πανεπιστήμιο του Warwick, και διδακτορικό στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο κ Γούναρης διετέλεσε για πολλά χρόνια στέλεχος και σύμβουλος διοίκησης σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα της υγείας καθώς και ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Υγείας. Έχει συμμετάσχει ως ειδικός εμπειρογνώμονας σε συμβουλευτικά έργα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, ανάπτυξης συστημάτων ποιότητας για την πιστοποίηση εταιρειών, αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών λειτουργιών, επιχειρηματικής ανάπτυξης, αξιολόγησης συστημάτων υγείας κα. Διαθέτει σημαντική ερευνητική και εκπαιδευτική εμπειρία. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ είχε αναλάβει τη διδασκαλία μαθημάτων διοίκησης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.