Χτίζοντας ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης

Αντώνης Καρόκης

10 Φεβ Χτίζοντας ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης

Αντώνης Καρόκης

Χτίζοντας ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης

Στρογγυλή τράπεζα: Σύγχρονες και εναλλακτικές τεχνικές τιμολόγησης και αποζημίωσης στην ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη