Παρουσιάσεις

11 Φεβ Managed innovation and managed entry agreement

Jens Grueger Managed innovation and managed entry agreement Η Κλινική Συνεισφορά και οι Προκλήσεις της Καινοτομίας Στρογγυλή Τράπεζα: Η Διαχείριση της Φαρμακευτικής Καινοτομίας Σήμερα και στο Μέλλον...

Read More

11 Φεβ The Role of RWE in Value Assessment

Panos Kanavos The Role of RWE in Value Assessment Στρογγυλή Τράπεζα: Σύγχρονες και εναλλακτικές Τεχνικές Τιμολόγησης και Αποζημίωσης στην Ιατρική και Φαρμακευτική Περίθαλψη...

Read More

11 Φεβ H καταγραφή και διαχείριση δεδομένων ωφελεί τον ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ

Γιώργος Αγγούρης Η καταγραφή και διαχείριση δεδομένων ωφελεί τον ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ Στρογγυλή τράπεζα: Η αξιοποίηση ηλεκτρονικών εφαρμογών στην χάραξη πολιτικής υγείας...

Read More