Η ιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα: Κρίσιμα θέματα και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις

John Kyriopoulos, Elias Kyriopoulos, Tryfon Beazoglou

10 Φεβ Η ιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα: Κρίσιμα θέματα και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις

Γιάννης Κυριόπουλος, Ηλίας Κυριόπουλος, Τρύφων Μπεαζόγλου

Η ιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα: Κρίσιμα θέματα και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις

Στρογγυλή Τράπεζα: Aspects of Health Care Reforms