Α` Ανακοίνωση Συνεδρίου

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, το οποίο πραγματοποιείται από τις 18 έως τις 20 Δεκεμβρίου 2014 στο Ξενοδοχείο Athens Ηilton.

Είναι προφανές ότι η οικονομική κρίση, η οποία επιπολάζει τα τελευταία χρόνια στη χώρα, καθώς και οι επιπτώσεις της στην κοινωνία, την υγεία και την ιατρική περίθαλψη, έχει θέσει σε επανεξέταση το σύνολο των ζητημάτων της εθνικής πολιτικής υγείας και κυρίως της εξέλιξης και ανάπτυξης του υγειονομικού τομέα στην προσεχή περίοδο.

Οι πολιτικές περιστολής της δαπάνης για την υγεία έχουν –κατά κοινή ομολογία– εξαντλήσει τα όριά τους, ενώ η ρητορική και η δεοντολογική προσέγγιση εμφανίζονται ως μη παραγωγικές. Κατά συνέπεια, η θετικιστική και τεκμηριωμένη προσέγγιση σχεδιασμού και ελέγχου της μελλοντικής εξέλιξης του υγειονομικού τομέα στην πορεία προς το 2020 είναι το πρώτιστο ζητούμενο στην παρούσα συγκυρία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Τομέας Οικονομικών της Υγείας) με το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο επιχειρεί τη διατύπωση αξιολογικών ιδεών, κριτικών σκέψεων και τεκμηριωμένων προτάσεων, για την προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών στον υγειονομικό τομέα –σε συνθήκες κρίσης– υπό το πρίσμα της (κοινωνικής) ισότητας, της (οικονομικής) αποδοτικότητας και της (ιατρικής) αποτελεσματικότητας. Στο Συνέδριο συμμετέχει, εκπροσωπείται και συνεισφέρει το σύνολο των εμπλεκομένων στη διαμόρφωση των θέσεων και την εισαγωγή, στη συζήτηση, των ζητημάτων της υγειονομικής μεταρρύθμισης, η οποία προαπαιτεί την ανάπτυξη κλίματος εθνικής και κοινωνικής συναίνεσης και επιστημονικής τεκμηρίωσης.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές τις Υγείας και να συνεισφέρετε γόνιμα στο διάλογο σχετικά με το μέλλον του υγειονομικού τομέα στη χώρα μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Καθηγητής Γιάννης Κυριόπουλος
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Εθνικό Σύστημα Υγείας 2020 Τομέας Υγείας: ευκαιρίες και προοπτικές ανάπτυξης Η πολιτική ασφάλισης υγείας και ο ΕΟΠΥΥ Η νοσοκομειακή περίθαλψη στην μετά την κρίση εποχή Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ως κεντρικός πυλώνας του συστήματος παροχής υγείας και φροντίδας Μείζονες παράγοντες κινδύνου για την υγεία Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και πολυνοσηρότητα Εξελίξεις στη φαρμακευτική πολιτική και η συμβολή της καινοτομίας Κοινωνικές ανισότητες και χρηματοδοτική δικαιοσύνη στην ασφάλιση και τις υπηρεσίες υγείας Κλινική διακυβέρνηση και ιατρική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα Αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο Πολιτικές ανάπτυξης και επενδύσεων στον υγειονομικό τομέα